dke.katowice.pl

Wiadomości

W piątek, 26 listopada 2021 r., w szpitalu w Katowicach zmarł ks. Marek Antosz, egzorcysta, rezydent w Domu Świętego Józefa w Katowicach.

Śp. ks. Marek Antosz urodził się 24 marca 1967 roku w Siemianowicach Śląskich w religijnej rodzinie Edwarda i Róży z domu Kaliga. Ochrzczony został 16 kwietnia 1967 roku w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Katowicach - Zawodziu. Sakrament bierzmowania otrzymał w kościele parafialnym 17 maja 1981 roku przez posługę biskupa Janusza Zimniaka. Miał starszą siostrę Barbarę. Mama pracowała w kancelarii parafialnej a tata jako kościelny. Oboje rodzice należeli do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

W latach 1974 – 1982 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Pawła Stellera w Katowicach. Potem uczył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Od Wczesnej Komunii Świętej był zaangażowanym ministrantem i lektorem w rodzinnej parafii. Należał do Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W parafii organizował spektakle religijne, przygotowywał nabożeństwa i Msze młodzieżowe, uczył śpiewu. W szkole był prezesem PTTK.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1986 roku, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Jako kleryk angażował się przede wszystkim w duszpasterstwo młodzieży jako animator na rekolekcjach Ruchu Światło-Życie. Był sumienny, zaangażowany i powszechnie lubiany. Obowiązkowy staż pracy, po czwartym roku formacji, odbywał jako sanitariusz w pogotowiu ratunkowym w Szopienicach. Staż katechetyczny odbywał w parafii świętego Józefa w Katowicach – Załężu i otrzymał bardzo pozytywną opinię. W seminarium angażował się teatrze i w chórze oraz przy organizacji festiwalu „Gaude - Fest”. Pracę magisterską z teologii pastoralnej pod kierunkiem ks. prof. Romualda Raka napisał na temat: „Rekolekcje ewangelizacyjne na podstawie wypowiedzi uczniów wybranych liceów ogólnokształcących w Archidiecezji Katowickiej (studium teologiczno-pastoralne)”. Święcenia diakonatu otrzymał 26 kwietnia 1992 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk abp. Damiana Zimonia 15 maja 1993 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Po święceniach podjął zastępstwo wakacyjne w parafiach: Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie, Świętego Krzysztofa w Tychach oraz w parafii rodzinnej. Jako wikariusz pracował w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach – Piaśnikach (1993-1995), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Zawodowych; Świętego Augustyna w Świętochłowicach - Lipinach (1995-1996), gdzie katechizował w Szkole Podstawowej nr 11 i 19 oraz Liceum Ekonomicznym oraz animował Katolicki Teatr „Spod Damaszku” z siedzibą w Domu Kultury „Zgoda”. Na Kolejne placówki wikariuszowskie został skierowany do parafii: Świętej Barbary w Bieruniu Nowym (1996-1999), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Zawodowych i Szkole Podstawowej nr 3 oraz założył bieruński oddziału KSM; Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach - Piotrowicach (1999-2004), gdzie katechizował w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, Prywatnym Gimnazjum i Liceum w Murckach i II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Katowicach; Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach - Brynowie (2004-2008), gdzie prowadził katechizację w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2; Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie (2008-2011), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Pracę licencjacką napisał na temat „Ewangelizacyjne zadania katechezy młodzieży w świetle dokumentów Kościoła i przeprowadzonych badań”.
W 2011 roku został skierowany do parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach jako wikariusz i kapelan w szpitalu miejskim oraz duszpasterz harcerzy. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia został w 2012 roku zwolniony z obowiązków wikariusza i zamieszkał w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Podjął dwuletnie studia w salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Od września 2014 roku był egzorcystą w Archidiecezji Katowickiej.
Zmarł 26 lisrtopada 2021 roku w 55. roku życia i w 29. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 1 grudnia w kościele parafialnym Świętego Józefa w Katowicach - Załężu. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Załężu.
Kancelaria Kurii Metropolitalnej

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Tradycją Domu Księży Emerytów jest coroczny wyjazd w okolicach Uroczystości Wszystkich Świętych, na miejsca pochówku naszych zmarłych braci kapłanów, którzy mieszkali w Domu św. Józefa i tworzyli z nami wspólnotę życia kapłańskiego.

W grupie 12 księży – mieszkańców Domu św. Józefa (Dom Księży Emerytów) wyruszyliśmy w czwartek 4 listopada 2021 r. na groby naszych zmarłych braci kapłanów, którzy odeszli do Domu Ojca w ostatnim czasie.

Pierwsze kroki skierowaliśmy na cmentarz parafialny Św. Michała Archanioła w Bytomiu – Suchej Górze, gdzie spoczywa śp. ks. prof. Jerzy Cuda. Najpierw natrafiliśmy na grób ks. Marka Cudy, który umarł miesiąc po swoim wujku, ks. Jerzym. Nie było łatwo znaleźć grób ks. prof. Cudy. W poszukiwania zaangażowała się parafianka, która w tym celu dzwoniła do kancelistki. W końcu grób udało się odnaleźć dzięki zaangażowaniu lokalnego grabarza. Zapaliliśmy znicz, pomodliliśmy się i życzliwie powspominali ks. prof. Jerzego Cudę.

Kolejnym miejscem odwiedzin był cmentarz św. Józefa w Piekarach Śląskich, na którym spoczywa śp. ks. Rajmund Machulec. Potem nastąpił przejazd na cmentarz parafialny kościoła Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich — Tarnowskie Góry, gdzie spoczywa śp. ks. Stanisław Knop.

W tym miejscu zostaliśmy ugoszczeni pyszną kawą i ciastem przez ks. prob. Piotra Cibę, który wywodzi się z naszej diecezji. Powspominaliśmy wspólne dzieje, kosztując przy tym specjału, jakim jest lokalna wiśnióweczka.

Kolejnym etapem naszej podróży było spotkanie z poprzednim dyrektorem Domu św. Józefa ks. prob. Grzegorzem Hawlem, który ugościł nas pysznym obiadem oraz kawą i ciastem na farze w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. W Orzeszu odwiedziliśmy miejsce spoczynku śp. ks. Eugeniusza Szyszki, który spoczywa na cmentarzu Parafii Świętego Wawrzyńca w Orzeszu. Ostatnim miejscem naszej podróży był cmentarz parafii św. Anny w Lędzinach, na którym spoczywa śp. ks. Tadeusz Orszulik. W tym miejscu również zostaliśmy ugoszczeniu na farze parafii św. Anny przez ks. prob. Janusza Jarczyka.

Dopisała nam świetna pogoda i szczęśliwi dotarliśmy do Domu św. Józefa jeszcze przed zapadnięciem zmroku.Realizacja zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Global Senior Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji

W zadaniu wykorzystywane są różne rodzaje form aktywizacyjnych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem „siłowni pod chmurką„.

Wyjazd do Krakowa 20-09-2021

Zobaczyliśmy Wzgórze Wawelskie z dziedzińcem arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu. Następnie po przerwie na kawę zwiedziliśmy katedrę Wawelską i Muzeum Katedralne. Przeszliśmy Plantami pod Okno Papieskie, Rynek Główny, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza. Po obiedzie przejechaliśmy do Opactwa Cystersów w Mogile, poznaliśmy historię Opactwa. Był i czas na osobistą modlitwę.
Realizacja zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025Realizacja zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Global Senior

Wyjazd do Wrocławia  12-08-2021

Dzień we Wrocławiu rozpoczęliśmy od spaceru po najstarszej części miasta Ostrowie Tumskim. Spacerując malowniczą ulicą Ostrowa Tumskiego, ulicą Katedralną, zwiedziliśmy Katedrę pw. św. Jana Chrzciciela. Kontynuując nasz spacer ulicą Katedralną, z zewnątrz, zobaczyliśmy rezydencję biskupów wrocławskich, gmach budynku Papieskiego Wydziału Teologicznego, barokowy budynek dawnego sierocińca, a dziś Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego, Kolegiatę Świętego Krzyża, kościół pw. św. Piotra i Pawła. Opuszczając Ostrów Tumski przez Most Tumski i  ścieżką historii Wrocławia, która przypomniała nam o najważniejszych datach w historii miasta, dotarliśmy do Starego Miasta. Kolejnym punktem programu była Panorama Racławicka. Po seansie udaliśmy się do kaplicy Błogosławionego Czesława. Kontynuując spacer malowniczymi uliczkami Wrocławia, mijaliśmy dawne więzienie, stare jatki, kamieniczki Jaś i Małgosia, kościół pw. św. Elżbiety. Spacer zakończyliśmy w sercu Wrocławia na Rynku.

Realizacja zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025Global Senior


Dzisiaj, trzech mieszkańców Domu św. Józefa świętuje Złoty Jubileusz życia kapłańskiego:

(od lewej) ks. Józef Mazur   -   ks. Józef Wojciech  -   ks. Henryk Jersz


Jubilatom życzymy wielu łask Bożych, zdrowia, pokoju i radości Chrystusa Zmartwychwstałego.

Jubilaci sprawowali o godz. 8.00 uroczystą mszę św. w swojej intencji oraz w intencji swoich kolegów rocznikowych.
W czwartek 1 kwietnia 2021 r. zmarł śp. ks. infułat Józef Pawliczek, wikariusz generalny we Lwowie (Ukraina), wieloletni kanclerz katowickiej kurii. Przeżył lat 79, w tym 55 lat w kapłaństwie.

Jego pogrzeb w czwartek, 8 kwietnia 2021 roku:

  • o godz. 10.30 - Msza Święta w intencji Zmarłego w katowickiej katedrze,
  • o godz. 15.00 - Msza Święta pogrzebowa w parafii Matki Bożej Różańcowej w Jastrzębiu-Zdroju - Moszczenicy Śląskiej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Ks. infułat Józef Pawliczek urodził się 22 maja 1941 roku w Moszczenicy Śląskiej jako syn Józefa i Gertrudy z domu Koczor. Ojciec pracował na kolei, matka zajmowała się gospodarstwem domowym. Ks. Józef był jednym z ośmiorga rodzeństwa – miał cztery siostry i trzech braci. Ochrzczony został 22 maja 1941 roku w parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej, gdzie później był ministrantem oraz 31 maja 1954 roku przyjął sakrament bierzmowania.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1955 roku naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1959 roku rozpoczął studia i formację w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie.
W trakcie formacji seminaryjnej dał się poznać jako „inteligentny, typ myślący ściśle, bardzo pilny” – jak zanotował ówczesny rektor seminarium, ks. Franciszek Jerominek. „Jest skromny, pobożny, bardzo uczciwy i bardzo obowiązkowy” – pisał dalej. „Bierze sprawę powołania poważnie” – zauważył moszczenicki proboszcz ks. Franciszek Długajczyk. Dnia 4 kwietnia 1965 roku biskup Józef Kurpas udzielił mu w Krakowie święceń diakonatu, a 6 czerwca tegoż roku biskup Herbert Bednorz udzielił mu w Katowicach święceń prezbiteratu. Pracę naukową napisał z kosmologii na temat: „Rola hipotezy w naukach przyrodniczych”, zaś pracę proboszczowską napisał pt. „Kult Świętego Antoniego w Diecezji Katowickiej”.

Posługę kapłańską rozpoczął od zastępstw wakacyjnych w charakterze wikariusza parafialnego w rodzinnej parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej oraz w parafii Świętego Floriana w Chorzowie.
Pierwszą parafią posługi neoprezbitera była parafia Świętej Katarzyny w Tarnowskich Górach – Lasowicach (1965-1968), następnie posługiwał w parafiach: Świętego Antoniego w Chorzowie (1968-1971) i Chrystusa Króla w Katowicach (1971-1975).
W 1974 roku otrzymał od ówczesnego biskupa katowickiego Herberta Bednorza polecenie założenia muzeum diecezjalnego w Katowicach i został mianowany kustoszem tegoż muzeum. W 1975 roku najpierw zlecono mu opracowanie zestawienia tematyki listów pasterskich biskupa Herberta Bednorza oraz niektórych wątków z tychże listów z okazji 25. lecia sakry biskupa Herberta, później, tego samego roku, mianowano ks. Józefa notariuszem Kurii Diecezjalnej w Katowicach. W 1977 roku przejął obowiązki kuratora zdeponowanych w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu zbiorów. Od 1979 roku był redaktorem Wiadomości Diecezjalnych, a od 1980 roku przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Rocznika Diecezji Katowickiej. Począwszy od 1981 roku, był obrońcą węzła małżeńskiego w sądzie biskupim.
Podjął również studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz dwuletnie studium ochrony i rozwoju sztuki kościelnej przy Komisji Episkopatu ds. Sztuki. W 1984 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Katowickiej. W 1985 roku mianowano go konsultantem „Gościa Niedzielnego” w zakresie zagadnień diecezjalnych oraz historii sztuki, zlecono mu także troskę o druk „Kalendarza liturgicznego diecezji katowickiej”. W 1986 otrzymał zadanie notariusza w Trybunale w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożej Matki Laury Meozzi. Od 1989 roku prowadził wykłady z kancelarii parafialnej dla alumnów VI roku WŚSD. W 1992 roku został mianowany pełniącym obowiązki kanclerza Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej, a także wizytatorem parafii w zakresie kancelarii parafialnej i duszpasterstwa. Dwa lata później otrzymał nominację na kanclerza kurii katowickiej. Tego samego, 1994 roku, papież Jan Paweł II mianował ks. Józefa kapelanem Jego Świątobliwości. W 1995 roku został asystentem kościelnym Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Katowicach oraz promotorem sprawiedliwości w Sądzie Metropolitalnym. W 1998 roku został członkiem Kolegium Konsultorów oraz Komisji do spraw przygotowania powołania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a rok później również Komitetu Organizacyjnego Koronacji Obrazu Matki Bożej Boguckiej w Katowicach-Bogucicach.
Ponadto, opracowywał schematyzm diecezjalny, był członkiem zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia translokacji doczesnych szczątków biskupa Arkadiusza Lisieckiego z kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach do krypty grobowej katowickiej katedry, członkiem zespołu organizacyjnego obchodów 70-lecia Kościoła katowickiego. Jako delegat ówczesnego arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia poświęcił kaplicę Świętego Franciszka z Asyżu w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, ołtarz w kościele parafialnym Zmartwychwstania Pańskiego na Kalwarii Pszowskiej, kaplicy Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie.

Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego w 2006 roku nadal pełnił mandat kanclerza kurii katowickiej przez kolejny rok. W 2007 roku papież Benedykt XVI mianował go prałatem honorowym. Tego samego roku przeszedł na emeryturę. Dwa lata później, w 2009 roku, na prośbę arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, został skierowany do pracy w Archidiecezji Lwowskiej. Otrzymał tam nominację na moderatora Kurii Metropolitalnej oraz wikariusza generalnego archidiecezji, a rok później stał się również członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lwowskiej oraz Kolegium Konsultorów. W 2011 roku otrzymał z rąk arcybiskupa Mokrzyckiego stałe uprawnienie do sprawowania sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Lwowskiej. Tego samego roku papież Benedykt XVI mianował go protonotariuszem apostolskim supra numerum (infułat). W 2015 roku z rąk arcybiskupa lwowskiego otrzymał nominację na kanonika honorowego Kapituły Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie.
Dnia 27 lutego 2021 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W wieku 79 lat, po 55 latach kapłańskiej posługi, zmarł w Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021 roku, w Katowicach. Jego pogrzeb odbył się 8 kwietnia 2021 roku: o godz. 10.30 odprawiono Mszę Świętą w intencji zmarłego w katowickiej katedrze, a o godz. 15.00 Mszę Świętą pogrzebową w parafii Matki Bożej Różańcowej w Jastrzębiu-Zdroju – Moszczenicy Śląskiej. Tam został pochowany.