dke.katowice.pl

Ochrona danych osobowych

ZZ uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Świętego Józefa NZOZ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, 40-044 Katowice, Czempiela 1, jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
    Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Świętego Józefa NZOZ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, 40-044 Katowice, Czempiela 1
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa obowiązujących w obrębie ochrony zdrowia w tym szczególni podmioty świadczące usługi lecznicze, diagnostyczne, transportu medycznego oraz NFZ.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Dom Świętego Józefa
NZOZ Zakład Opiekuńczo-leczniczy

ul. Ks. Józefa Czempiela 1
40-044 Katowice

+48 519 512 995

Kierownik ZOL w godz. 7.00 - 14.30

+48 603 990 162

KONTO: 42 1020 2313 0000 3702 0606 8664
Jak do nas dojechać