dke.katowice.pl

Wiadomości

18 listopada odeszła do wieczności siostra Mediatrix Altefrohne ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Paderborn. Przeniknięta charyzmatem zgromadzenia miała udział w wielu dziełach miłosierdzia na terenie naszej archidiecezji. Między innymi dzięki również Jej staraniom powstał nasz dom. Wdzięczni za udzieloną pomoc i wsparcie 7 grudnia odprawiliśmy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Apb. Wiktora Skworca oraz ks. Apb. Damiana Zimonia Mszę św. za Zmarłą. Dziękujemy Boga za dar Jej osoby, księżom Arcybiskupom za przewodniczenie liturgii.
Chociaż wymieniają się mieszkańcy naszego domu, każdego miesiąca wspominamy w modlitwie naszych dobroczyńców. Wśród nich ważne miejsce zajmuje siostra Mediatrix.