dke.katowice.pl

Wiadomości
W piątek 14 czerwca w czasie porannej Mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za 55 lat Kapłaństwa księży domowników: ks. Profesora Jerzego Cudę i ks. Proboszcza Herberta Wójcika. Te Deum Laudamus.