dke.katowice.pl

Wiadomości
W sobotę 30 marca 2019 w Domu Św. Józefa zmarł ks. prałat Jan Klemens.

ks. prałat Jan KLEMENS, emerytowany proboszcz parafii Św. Anny w Katowicach-Janowie.
Przeżył 84 lata z czego 60 lat w Chrystusowym Kapłaństwie.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 3 kwietnia w parafii Św. Anny w Katowicach-Janowie.


Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.