dke.katowice.pl

Wiadomości

Zapraszamy księży seniorów naszej archidiecezji na XXXIII dzień skupienia.

14 GRUDZIEŃ 2023 r. godzina 10.00

TEMAT: "Radośni bądźcie w nadziei, cierpliwi w utrapieniu, gorliwi w modlitwie" Rz, 12,12

Poprowadzi to spotkanie ks. Waldemar Maciejewski, proboszcz parafii MBNP i św. Rozalii w Maciejkowicach.