dke.katowice.pl

Wiadomości
W Domu św. Józefa w Katowicach miał miejsce Dzień Skupienia dla księży seniorów z archidiecezji katowickiej.
Tematem spotkania była nadzieja w życiu kapłańskim. - „Nadzieja zawieźć nie może” – bo jest zbudowana na krzyżu Jezusa – mówił kapłanom zgromadzonym w kaplicy Domu św. Józefa ks. dr hab. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. – Pełne nadziei oczekiwanie na Jego przyjście jest znakiem wyróżniającym wierzącego w Jezusa Chrystusa – kontynuował.
Dziekan Wydziału Teologicznego zwrócił także uwagę, że w życiu kapłanów pojawiają się tzw. „małe nadzieje”. – To te, które dotyczą naszego zdrowia, ilości wiernych w Kościele, wszystkie bieżące sprawy, które mają wychylenie ku przyszłości – mówił ks. Bartoszek.
Zauważył również, że wśród tych „małych nadziei” wyrasta „ta największa, która płynie z Chrystusowego krzyża i Zmartwychwstania, która prowadzi do Zbawienia”. – Nadzieja nie odrywa nas od doczesnych spraw, ale pozwala na głębsze odczytywanie zaangażowania. Mamy być oddani realizacji tych małych nadziei. Motorem tego ma być ta wielka nadzieja płynąca z krzyża i Zmartwychwstania – powiedział dziekan Wydziału Teologicznego. Księża emeryci archidiecezji katowickiej są zapraszani co roku w Wielkim Poście na Dzień Skupienia.