dke.katowice.pl

Sztuka

Witraże

Obrazy

Święty biskup Benno (1010-1106) był biskupem Miśni nad Łabą przez 40 lat, kiedy cesarzem niemieckim był Henryk IV. Św. Benon odznaczał się głębokim życiem ascetycznym i wielką roztropnością. Hagiografia przedstawia go z rybą i kluczem. Według legendy święty biskup opuścił swoje biskupstwo jako wygnaniec. Cesarz Henryk nakazał by klucz od katedry wrzucić do Łaby. Kiedy biskup wrócił na swoją stolicę podano mu rybę a w niej znajdował się klucz od katedry. Obraz podarował ksiądz Benon Hornik, wielki orędownik powstania Domu Księży Emerytów.

Rzeźby

Święty Jacek
Figurę podarował ks. Longin Kozub dla Domu Księży Emerytów w Katowicach 18 maja 2006r. w 86 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II. Otrzymał ją w 1959r jako dar od "Jackowców" z rektorem ks. Ignacym Jeżem. Wzorem dla figury był obraz św. Jacka z parafii Morgi.

Pieta z Majoliki
Nazwa majolika jest pochodzenia włoskiego. Majolika pochodzi od wyspy Majorki, gdzie magazynowano ceramiką hiszpańską przeznaczona na eksport do Italii. Nazwy tej użył po raz pierwszy w r. 1548 Cyprian Piccolpasso, kierownik wytwórni w Castel Durante. Wyroby włoskie wyróżnia wysoki poziom artystyczny zdobień, gdyż związane są one rodzimym malarstwem z okresu renesansu.
Pietę wykonaną z majoliki otrzymał ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły od rodaków z Londynu w roku 1982. Dla Domu św. Józefa podarował Pietę w listopadzie 2010 roku. Dla wystroju kaplicy to cenny prezent, ponieważ wszystkie zdobienia wykonane są z majoliki.