dke.katowice.pl

Wiadomości

Samarytanin to ja i ty. Każdy z nas może być dobrym Samarytaninem, odwiedzając chorych, wspierając ich i pomagając im. Dobry Samarytanin, odwiedził Dom św. Józefa w Katowicach.

Księża emeryci archidiecezji katowickiej wraz z pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Katowicach wspólnie przeżyli Światowy Dzień Chorego w kaplicy Domu św. Józefa. Sakrament namaszczenia chorych i błogosławieństwo lurdzkie to moc łaski Bożej, która spłynęła na uczestników spotkania.

Marko Boża lurdzka, miej w opiece wszystkich chorych i dobrych samarytan, którzy im służą i opiekują się nimi z takim poświęceniem jak Samarytanin z ewangelicznej przypowieści.