dke.katowice.pl

Wiadomości

Zmarł ksiądz Bernard Starosta, emerytowany proboszcz Parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich.

Urodził się 6 sierpnia 1932 roku w Orzeszu, w religijnej rodzinie Jana i Emilii z domu Kebsol. Jego ojciec był monterem teletechnicznym i nadzorcą pocztowym. Ochrzczony został 14 sierpnia 1932 roku w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Sakrament bierzmowania otrzymał 27 września 1942 roku, przyjmując imię Józef. Miał trzech braci i dwie siostry.

Podczas okupacji w latach 1940-1944 uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej w Orzeszu. W kwietniu 1945 roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Mikołowie. W tym czasie jego ojciec zginął w obozie koncentracyjnym Gusen II.

Od 1948 roku kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie. Egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego zdał 2 maja 1950 roku. Był bardzo dobrym i ambitnym uczniem. W parafii był ministrantem i należał do Sodalicji Mariańskiej. Często wygłaszał referaty i podejmował dyskusje na tematy związane z wiarą.

Od młodości pragnął być księdzem. Do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze razem ze starszym bratem Florianem. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia diakonatu otrzymał 3 kwietnia 1955 roku w kaplicy seminarium w Krakowie przez posługę bp. Franciszka Jopa. Święcenia prezbiteratu przyjął 7 września 1955 roku z rąk bp. Zdzisława Golińskiego w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (wówczas Stalinogrodzie).

Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętego Antoniego w Rybniku (od stycznia do września 1956), Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej (1956-1962), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich (1962-1966), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (1966-1969), Chrystusa Króla w Katowicach (1969-1971). W 1966 roku uzyskał tytuł magistra historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, przedstawiając pracę napisaną pod kierunkiem dr. Leszka Winowskiego, zatytułowaną „Mahomet jako organizator i przywódca wspólnoty muzułmańskiej”. Pracę proboszczowską napisał na temat „Sobór Watykański II a współczesne wielkie religie niechrześcijańskie”.

W marcu 1971 roku został mianowany wikariuszem kooperatorem, a 17 kwietnia tegoż roku proboszczem parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. W wyremontowanym i zaadoptowanym na cele charytatywne budynku przygotował mieszkanie dla sióstr albertynek. Powstała tam również księgarnia katolicka. Sprowadził do Łazisk także siostry betanki.

W latach 1992-1998 był dziekanem dekanatu mikołowskiego. Z własnych środków finansował działalność sióstr albertynek, wspomagał finansowo budowę Domu Księży Emerytów w Katowicach oraz kapłanów misjonarzy pracujących w Rosji. Był katechetą w Szkole Podstawowej nr 6 w Łaziskach Górnych.

W 2000 roku został zwolniony z urzędu proboszcza, który pełnił przez 29 lat i został przeniesiony na emeryturę. Jako emeryt nadal gorliwie się angażował: prowadził duszpasterstwo przy kaplicy mszalnej w Łaziskach-Górnych w dzielnicy Brada, wyróżniał się otwartością i zainteresowaniem nowymi technologiami, zwłaszcza możliwością ewangelizacji w internecie.

W 2002 roku został wybrany ojcem duchownym kapłanów dekanatu Mikołów, a później nowo utworzonego dekanatu Łaziska. Od 2017 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach.

Zmarł 19 czerwca 2022 roku w 90. roku życia i 67. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 23 czerwca w parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. Spoczął na cmentarzu parafialnym.