dke.katowice.pl

Wiadomości

Realizacja zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025

Global Senior Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji

W zadaniu wykorzystywane są różne rodzaje form aktywizacyjnych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem „siłowni pod chmurką„.