dke.katowice.pl

Wiadomości
Dzisiaj, trzech mieszkańców Domu św. Józefa świętuje Złoty Jubileusz życia kapłańskiego:

(od lewej) ks. Józef Mazur   -   ks. Józef Wojciech  -   ks. Henryk Jersz


Jubilatom życzymy wielu łask Bożych, zdrowia, pokoju i radości Chrystusa Zmartwychwstałego.

Jubilaci sprawowali o godz. 8.00 uroczystą mszę św. w swojej intencji oraz w intencji swoich kolegów rocznikowych.