dke.katowice.pl

Wiadomości
Katowice, 13-03-2020 ZARZĄDZENIE DYREKTORA Domu św. Józefa

W dniach od 13 do 29 marca 2020 roku

Odwołuję:

1. Rozdawanie komunii św. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ( oprócz wezwań w nagłych przypadkach ).

2. Nabożeństwa odprawiane w naszej Kaplicy: gorzkie żale, droga krzyżowa, wystawienie Najświętszego Sakramentu.

3. Spotkania w kawiarence.

Zalecenia szczegółowe:

1. W czasie Mszy św. mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową osoby świeckie będą przyjmowały komunię św. na rękę pod jedna postacią.

2. W czasie Mszy św. nie podajemy sobie rąk przy znaku pokoju.

3. Proszę o ograniczenie wyjść poza dom i zawieszenie działalności duszpasterskiej w parafiach.

4. Przypominamy o całkowitym zakazie odwiedzin w naszym Domu na terenie całego obiektu łącznie z portiernią.

5. Przekazanie rzeczy powinno odbywać się za pośrednictwem portiera.

6. Przypominam o częstym myciu rąk i powstrzymaniem się od podawania rąk przy powitaniach.

7. Przy wchodzeniu do domu proszę o dezynfekcję rąk.

8. W sytuacji podwyższonej temperatury oraz występujących objawów jak ból głowy, suchy kaszel, osłabienie, problemy z oddychaniem proszę o natychmiastowe TELEFONICZNE powiadomienie ( proszę nie przychodzić osobiście ) pielęgniarkę dyżurną na oddziale NZOZ ZOL.

9. W przypadku zakażenia wirusem choćby jednej osoby Dom św. Józefa będzie objęty całkowitą kwarantanną, bez możliwości wychodzenia na zewnątrz.

Dyrektor Domu św. Józefa Ks. Łukasz Stawarz