dke.katowice.pl

Wiadomości
Niech Dobry Bóg przez wstawiennictwo św. Łukasza obdarza Wszystkich Pracowników Służby Zdrowia potrzebnymi łaskami i darami w codziennym życiu. W święto patronalne Służby Zdrowia proszę przyjąć szczere podziękowanie za służbę wobec ubogich, chorych i cierpiących. Niech Miłość Jezusa Chrystusa przenika Nasze serca, aby zawsze były gorące i pełne współczucia i wrażliwości na drugiego człowieka.


ks. Łukasz Stawarz wraz z wszystkimi mieszkańcami i pracownikami Domu św. Józefa