dke.katowice.pl

Wiadomości
W kaplicy domu księży emerytów sprawowano uroczystą Eucharystię, podczas której abp Wiktor Skworc podziękował ks. Hawlowi za pięcioletnią posługę na rzecz Domu.
Nawiązując do odczytanej liturgii słowa metropolita katowicki przypomniał, że w życiu kapłana są różne miejsca „połowu”. – Za nami tyle placówek duszpasterskich. To zawsze jest służba Ewangelii, to zawsze jest czas „połowu” w imię Jezusa Chrystusa – mówił metropolita katowicki.
Zwracając się do ks. Hawla życzył mu, aby idąc z posługą proboszczowską do Orzesza owocnie głosił Ewangelię, by „połów był obfity”.
Metropolita katowicki zwrócił również uwagę na kontekst dzisiejszego dnia. – Spotykamy się w pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu szczególnie modlimy się o powołania (…). Ale troską Kościoła jest również wytrwanie w powołaniu – powiedział.
Ks. Grzegorz Hawel od początku sierpnia pełni posługę proboszcza w parafii Nawiedzenia NMP w Orzeszu. Przez ostatnie pięć lat był Dyrektorem Domu św. Józefa czyli domu księży emerytów wcześniej pełnił posługę w wydziale gospodarczym kurii metropolitalnej oraz duszpasterzował na Giszowcu, w Mysłowicach, Rybniku-Niedobczycach i Radzionkowie.