dke.katowice.pl

Wiadomości
W poniedziałek 20 maja neoprezbiterzy modlili się w kaplicy Domu św. Józefa. Księżom emerytom udzielili błogosławieństwa prymicyjnego.
Neoprezbiterzy wspólnie z mieszkańcami Domu św. Józefa celebrowali Eucharystię, po której udzielili błogosławieństwa prymicyjnego
- Pierwsze słowo, które się nasuwa na myśl patrząc z tej ambony brzmi „dziękuję” – mówił do księży emerytów archidiecezji katowickiej neoprezbiter, ks. Krzysztof Moczko. Zauważył, że cnota wdzięczności „jest tak bardzo chrześcijańska”. – Ona wypływa z miłości, a jej źródłem jest sam Bóg – powiedział. – Skoro tyle dobra otrzymaliśmy, to chcemy je teraz przekazać dalej. Bowiem miłość, dobro i wypływająca z niej wdzięczność jest najpełniejszym potwierdzeniem przynależności do Pana Jezusa – dodał.
U progu Eucharystii księży neoprezbiterów przywitał dyrektor Domu, ks. Grzegorz Hawel. Zwracając się do kapłanów życzył im, by z odwagą szli i głosili słowo Boże, tam gdzie zostaną posłani. – Idziecie w świat, niełatwy świat. Wychodźcie do niego pierwsi z inicjatywą, nie czekając, aż inni do was podejdą – mówił. Życzył im również, by zawsze cieszyli się wstawiennictwem św. Józefa.
- Cieszymy się Waszym kapłaństwem. Jesteśmy za nie Bogu wdzięczni – powiedział natomiast ks. Henryk Jończyk dziękując w imieniu mieszkańców Domu św. Józefa neoprezbiterom za Eucharystię oraz prymicyjne błogosławieństwo. – Życzymy wam także, abyście wytrwali w kapłaństwie do końca – dodał.
11 maja w katowickiej katedrze 9 diakonów z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjęła z rąk ks. abp. Wiktora Skworca święcenia prezbiteratu. Po wakacjach rozpoczną oni posługę na pierwszych parafiach. Do tego czasu będą posługiwali prowadząc rekolekcje oraz zastępując księży na parafiach podczas wakacji.