dke.katowice.pl

Wiadomości
Mieszkańcy Domu Księży Emerytów przez ostatnie dni przystapili do duchowego przygotowania się do przeżycie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Przyjęli sakrament pokuty i pojednania. Udział w Triduum Paschalnym był wyrazem głębokiej wiary i umocnieniem całej wspólnoty.