dke.katowice.pl

Wiadomości
We wtorek 22 maja tegoroczni Księża Neoprezbiterzy odprawili.
Była to