dke.katowice.pl

Wiadomości
W środę 19 grudnia w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Katowicach odbyło się spotkanie opłatkowe domowników, pracowników oraz przyjaciół naszego domu.