dke.katowice.pl

Wiadomości
Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc sprawował w sobotę w kaplicy Domu Księży Emerytów Eucharystię w intencji kapłanów przeżywających 55 i 60 rocznicę święceń.
Odnosząc się do tajemnicy kapłaństwa metropolita katowicki podkreślił, że „Ecclesia de Eucharistia vivit i sacerdos de Eucharistia vivit”. – Od dziesięcioleci codziennie łamiecie chleb; uobecniacie fakt oddania życia przez Jezusa pro multis. Celebrowanie tej tajemnicy sprawia pełną komunię z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym – powiedział podczas homilii.
Kapłani przeżywające swoje jubileusze byli święceni w 1958 oraz 1963 roku w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Obecnie przebywają na emeryturze i pomagają duszpastersko zarówno w archidiecezji katowickiej, jak i sąsiednich diecezjach gliwickiej oraz bielsko-żywieckiej, a nawet poza granicami Polski m.in. w Niemczech.